Aplikuj

Jeżeli jesteś ambitną osobą, ukierunkowaną na osiąganie celów, otwartą na nowe wyzwania, angażujesz się w wykonywane obowiązki i potrafisz pracować pod presją czasu, powinieneś aplikować do naszej firmy!

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)"

Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

biuro@tuga-trans.pl