Regulacje prawne

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi przepisami:

OPWS

www.pisil.pl/opws

KONWENCJA ADR

mir.gov.pl/Transport/Transport_drogowy/Towary_niebezpieczne/Strony/Umowa_ADR_2013.aspx

INCOTERMS

www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010

KONWENCJA CMR

dokumenty.rcl.gov.pl/D1962049023802.pdf

UMOWA ATP

dokumenty.rcl.gov.pl/D1984049025402.pdf

Przydatne linki

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

www.msz.gov.pl

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

ZAKAZY RUCHU

www.trafficban.com

BAZA AKTÓW PRAWNYCH UE

www.eur-lex.europa.eu